Açık öğretim sınavı yarın online olacak.

Açık öğretim sınavı yarın online olacak.

Açık öğretim sınavı ne zaman yapılacak sorusuna cevap

26.12.2020 tarihinde başlayacak ve 3 oturum şeklinde olacaktır.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI
II. DÖNEM ONLİNE SINAV DUYURUSU
2019-2020/II. Dönem Açık Öğretim Kurumları Online Sınavları Uygulama Takvimi
Okul Türü Oturum
Sırası
Sınav
Tarihi
Sınav
Başlama
Saati
Sınav
Bitiş
Saati
Sınav Süresi
Sınav
Sonuçlarının
Açıklanması
Açık Öğretim
Lisesi, Mesleki
Açık Öğretim
Lisesi, Açık
Öğretim İmam
Hatip Lisesi


 1. Oturum 26.12.2020 09.30 13.30 Ders Sayısı*25 dk.
  (Tanımlanmış olan
  her bir ders için 25
  dk. süre
  uygulanacaktır.)
  04.01.2021 2.
  Oturum 26.12.2020 14.00 18.00

 2. Oturum 27.12.2020 09.30 13.30
  Açık Öğretim
  Ortaokulu

 3. Oturum 26.12.2020 09.30 13.30
  Ders Sayısı*25 dk.
  (Tanımlanmış olan
  her bir ders için 25
  dk. süre
  uygulanacaktır.)
  04.01.2021

 4. Oturum 26.12.2020 14.00 18.00
  1- Tanımlar ve Kısaltmalar
  Açık Öğretim
  Kurumları Online
  Sınavı
  Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam
  Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu Sınavları,
  Aday/Öğrenci Online sınava başvuran ya da katılan kişi,
  AÖK Öğrenci
  Bilgi Sistemi
  Açık Öğretim Kurumları Öğrenci Bilgi Sistemi,
  Online Sınav
  Uygulaması
  Sınavı uygulayan ile adayın aynı ortamda bulunmadığı, önceden
  duyurulacak esaslar ile sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla belirlenen
  gözetim kuralları doğrultusunda ve adayın sağlayacağı kesintisiz internet
  ortamında bilgisayar, akıllı telefon ya da tablet gibi teknolojik cihazlar
  kullanılarak yapılacak olan sınav,
  2- Başvurular ve Sınav Ücreti
  2.1. Açık Öğretim Kurumları Online Sınavları, yurt dışı sınav merkezlerinde
  gerçekleştirilemeyen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Açık Öğretim Kurumları
  Sınavlarına katılması gereken öğrencilerin hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan
  eşdeğer sınavları ifade eder.

2.2. Açık Öğretim Kurumları Online Sınavlarına yurt dışında ikamet eden ve Açık Öğretim
Kurumlarına kayıtlı öğrenciler katılabileceklerdir.
2.3. Aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yurt içi sınav merkezlerinde yapılan sınavlara katılmış
olan öğrenciler online sınava katılamayacaklardır.
2.4. Sınav ücreti, AÖK kayıt işlemleri için adaylar tarafından ödenen ücretler dâhilinde olacaktır.
Adaylar ayrıca bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir.
3- Sınav Uygulaması
3.1. Sınavlar, sınav takviminde belirtilecek gün ve saatlerde olmak üzere toplam 3 (üç) oturum
olarak 2 (iki) günde tamamlanacaktır. Adaylar her bir oturumda kendilerine atanan derslerden
oluşan testleri tamamlayacaklardır.
3.2. Adaylar, sınav takviminde belirtilen gün ve saatlerde sınava katılmak zorundadırlar.
3.3. Online sınavlar, tüm yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte
başlayıp, aynı gün ve saatte sona erecektir.
3.4. Adaylar sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte, TC. Kimlik numara ve şifreleri ile AÖK
Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak online sınava katılacaklardır.
3.5. Adaylar, online sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesini
onaylayacaklardır.
3.6. Sınav başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden adaya bildirilecektir. Bu
bildirim ile aday, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden aday ve
sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler
uygulanacaktır.
3.7. Online sınav, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan
oluşacak en fazla üç oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir ders için 25 dk. süre
uygulanacaktır.
3.8. Adaylar, her bir oturumda en fazla sekiz, üç oturumda toplam 24 dersten sınava
katılabilecekler ve her oturum için kendilerine atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı
başlatıp bitirebileceklerdir.
3.9. Online sınavda her oturum ayrı olarak uygulanacaktır. Oturumlar kendi içlerinde bölünemez
olduğundan oturum sona erene kadar ara verilmeyecektir.
3.10. Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde
gösterilecektir. Seçilen derse ait soru sayfasında her ders için kalan süreyi gösteren sayaç
olacaktır.
3.11. Seçilen derse ait soru sayfasında önceki soru, sonraki soru, sınavı başlat ve sınavı bitir
butonları yer alacaktır. Adaylar, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapabileceklerdir.
3.12. Adaylar, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen adaylar
için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır.
3.13. Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren aday “Sınava Girdi”
sayılacak ve o derse ait puanı “Sıfır” olacaktır.
3.14. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması halinde adaya uyarı mesajı
verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda adayın o derse ait
sınavı iptal edilecektir.
3.15. Adaylar sınav sonuçlarını AÖK Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenebileceklerdir.

4- Adayların Dikkatine! Sınav Kuralları
Aşağıda belirtilen sınav kurallarını ihlal eden adaylar hakkında 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı
Kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

 1. T.C. Kimlik Numara ve şifreniz ile AÖK Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak sınava katılınız,
 2. Online sınav sistemine girişte yer alacak gizlilik taahhütnamesini onaylayınız,
 3. Her bir oturumda kendinize atanan derslerden oluşan testleri, her ders için ayrı olarak
  uygulanacak 25 dk. süre içerisinde tamamlayınız.
 4. Sınavdaki her bir oturumu ayrılan süre içerisinde ara verilmeksizin tamamlamanız gerektiğinden
  bilgisayar şarjının bitmesi vb. önlenebilir durumlar için sınav oturumu öncesinde gerekli
  önlemleri alınız.
 5. Sınava başlamadan önce sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışındaki tüm
  uygulamaları kapatınız.
 6. Sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş
  yapmayınız.
 7. Sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayınız.
 8. Sınav sistemine erişilen bilgisayar monitörünün tam karşısına oturunuz, sınav süresince
  mümkün mertebe sınavın takip edildiği monitörün dışına bakmayınız.
 9. Sınav sırasında herhangi bir şekilde ekran başından ayrılmayınız.
 10. Sınav sistemi ekranında herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü
  aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayınız.
 11. Sınav sistemi ekranı dışına çıkmanız durumunda sınavınız sonlandırılarak geçersiz
  sayılacağından, sınav ekranı dışına çıkmayınız.
 12. Sınav soru ve cevaplarının, sınav sırasında her türlü paylaşımı yasak olduğundan sınav soru ve
  cevaplarına ilişkin herhangi bir paylaşım yapmayınız.
 13. Kullanacağınız masaüstü/dizüstü bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarının pil, batarya veya şarj
  durumları ile kablolu/kablosuz internet bağlantınız ve bunların ayarlarına ilişkin sorumluluk size
  ait olduğundan herhangi bir sorun yaşamamanız için sınav öncesinde gerekli önlemleri alınız.
  5- Sınav İtirazları
  5.1. Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından
  itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Öğrenci Bilgi Sisteminden
  ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar
  Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile
  KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr)
  üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu
  yapamayacaklardır.
  5.2. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası,
  iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar ve
  faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
  5.3. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate
  alınmayacaktır.
  5.4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına,
  sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma
  süresini durdurmayacaktır.

6- Değerlendirme
6.1. Sınavlarda, adayın sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru
sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları
etkilemeyecektir.
6.2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup
doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü
kullanılacaktır.
6.3. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi
hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak
suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
6.4. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular
değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle
değerlendirme yapılacaktır.
7- Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Adaylar sınav sonuçlarını sınav takviminde belirtilen tarihten itibaren AÖK Öğrenci Bilgi
Sisteminden öğrenebileceklerdir.
8- Sınavın Geçersiz Sayılması
Adayların sınavı aşağıdaki hâllerde geçersiz sayılacaktır.
Adayın, başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmesi,
Adayın yerine başkasının sınava girmesi ya da adayın başkası adına soruları cevaplaması,
Adayın sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme, vb.) duraklatması ya da sınavın
güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması,
Sınav kurallarının ihlal edilmesi,
Adayın, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yurt içi sınav merkezlerinde yapılan sınavlara
katılmış olması,
9- İletişim
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İletişim: 0 (312) 413 32 47/413 32 48
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler 444 06 32
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler 444 06 32
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 444 06 32
Açık Öğretim Ortaokulu Halkla İlişkiler 0 312 413 22 44
0 312 413 22 18
0 312 413 22 20

Online sınava giriş linki aşağıdadır.

http://aok.meb.gov.tr/cevrimici-testler/index.php

%d blogcu bunu beğendi: